Værdier

Læs vores værdier inspireret af Søren Kirkegaard

Søren Kierkegaard (1813-1855)

 

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde hen der, han befinder sig og begynde lige der. Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og højmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe ham. Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den, jeg vil hjælpe, og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe ikke er at herske, men at ville tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe nogen.