Læringsteori

Det skal være underholdende at lære.

Behovet for at udtrykke os

Siden tidernes morgen har vi som mennesker haft et behov for at udtrykke os, dele vores oplevelser og tanker med andre. Det kan være lige fra vores familie, venner til dagbøger og husdyr. Behovet, for at udtrykke vores tanker og sætte ord på dem, er et universelt behov, som vi ikke vil kunne være foruden. Det har været med til at styrke os i modvind, give os håb i svære situationer samt mulighed for at lære os selv bedre at kende.

Dele med andre

Ord har sandelig også været med til at lægge grundsten for nye nationer, bygge samfund, åbne døre til videnskab og inviteret os ind i diverse eventyre og fortællinger om prinser og prinsesser. Kan vi forestille os, hvordan Danmark ville have set ud, hvis HC. Andersen ikke havde dybt sin pen i blæk?, samt hvordan Danmarks selvopfattelse ville have været, hvis Søren Kirkegaard ikke havde skrevet sine tanker ned på sine rejser? Hvordan vores civilisation ville have set ud, hvis græske filosoffer ikke havde delt deres tanker med os?

Fra pennevenner og dagbøger til at Facebook skal spørge os: Hvad har du på hjertet? Internettet og specielt de sociale mediers store gennembrud i vores nethinde bekræfter os i det universelle behov, som vi har for at dele vores oplevelser og udtrykke os selv.

Det skal være sjovt at lære

Vi kender alle den kedelige undervisningstime fra grundskoler og diverse uddannelsesinstitutioner, hvor underviseren taler i timevis, skriver på tavlen kun afbrudt af en ringeklokke. Denne formidlingsform har givet mange af os rig mulighed for at stirre ud af vinduet i klasseværelset og drømme os væk. Alt imens der ihærdigt prøves på at hælde viden ned over hovedet på os. Lyder det bekendt?

Konstruktivismen

Læringsforskning, bl.a. konstruktivismen, har de seneste år bevist, at læring slet ikke foregår på denne måde. Viden, som bliver kastet efter os, uden vi selv har mulighed for at bearbejde og anvende den, forsvinder som reglen kort tid efter, at vi er blevet repræsenteret for den. Derefter bliver det blot til overflødig viden i stedet for indsigt, som vi kan anvende aktivt og overføre til hverdagens udfordringer. Heldigvis viser forskning, at der er andre måder at lære på. Vi lærer bedst, når vi er involveret i processen med egen krop og sjæl, samt når vi får ansvar for vores egen læring.

Hos Talte Tanker kombinerer vi denne læringsteori og anvender talte tanker som redskab. Hvor vores udgangspunkt er, at det skal være sjovt, kreativt og lærerigt at arbejde med talte tanker.